ตำบลหนองอีบุตร  เมืองธรรมะ  พระนักพัฒนา  ป่าอนุรักษ์  เครื่องจักรสานดี  มากมีแหล่งน้ำ  เกษตรกรรมผสมผสาน ผ้าพื้นบ้านหมอนขิด  วิถีชีวิตประชาธิปไตย

 
 
 • บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 6 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ตำบลหนองอีบุตร ณ ปัจจุบันเข้าสู่การดำเนินในระยะที่ 3 
 • บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 6 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ตำบลหนองอีบุตร ณ ปัจจุบันเข้าสู่การดำเนินในระยะที่ 3 
 • บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 6 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ตำบลหนองอีบุตร ณ ปัจจุบันเข้าสู่การดำเนินในระยะที่ 3 
 • โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2564/2565
 • โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2564/2565
 • โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2564/2565
ประกาศเทศบาลตำบลหนองอีบุตร เรื่อง ปิดโรงพยาบาลสนามตำบลหนองอีบุตร (Community Isolation)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองอีบุตร เรื่อง ปิดโรงพยาบาลสนาม... new

อ่านต่อ... 
 
ขอความร่วมมือควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อนำโดยยุงลาย
ขอความร่วมมือควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต... new
เทศบาลตำบลหนองอีบุตร ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองอีบุตรดำเนิน...
อ่านต่อ... 
 
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก new

อ่านต่อ... 
 
กิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565
กิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 new

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "วันป่าชุมชนแห่งชาติ" ประจำปี พ.ศ. 2565


อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2565
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2565 ... new

อ่านต่อ... 
 
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ปี 2565
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ปี 2565 ... new

อ่านต่อ... 
 
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ กิจกรรมเดินรณรงค์ป ... new
วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลหนองอีบุตร จัดโครงการป้องกันและระงับ
อ่านต่อ... 
 
โครงการเข้าพรรษา ปี พ.ศ 2565
โครงการเข้าพรรษา ปี พ.ศ 2565 ...

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.60-004 บ้านนาหัวเมย หมู่ที่ 7 ต.หนองอีบุตร
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ทางหลวงท้องถิ... new
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. กส.ถ.60-004 บ้านนาหัวเมย หมู่ที่ 7 ต.ห...
อ่านต่อ... 
 
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์... new

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พื้นทางดินซ...

อ่านต่อ... 
 
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็... new

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))...

อ่านต่อ... 
 
ประกาศร่าง TOR_จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางพารา
ประกาศร่าง TOR_จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางพารา new

ประกาศร่าง TOR_จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางพารา


อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
  ผลิตภัณฑ์จากฟักข้าว ข้าวโพดสีนิล
  ผลิตภัณฑ์จากฟักข้าว ข้าวโพดสีนิล ...

  ...
  อ่านต่อ... 
   
  ถั่วลิสงอบกรอบ
  ถั่วลิสงอบกรอบ ...

  ...
  อ่านต่อ... 
   
  เขียงไม้มะขาม
  เขียงไม้มะขาม ...

  ...
  อ่านต่อ... 
   
  ข้าวเกรียบผลไม้
  ข้าวเกรียบผลไม้ ...

  ...
  อ่านต่อ... 
   
  ข้อมูลทั้งหมด
  กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านนิคมหนองบัว
  กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านนิคมหนองบัว ...

  ...
  อ่านต่อ... 
   
  สถาบันการเงินบ้านนาหัวเมย
  สถาบันการเงินบ้านนาหัวเมย ...

  ...
  อ่านต่อ... 
   
  สุขศาลาบ้านนิคมหนองบัว
  สุขศาลาบ้านนิคมหนองบัว ...

  ...
  อ่านต่อ... 
   
  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ...

  ...
  อ่านต่อ... 
   
  ข้อมูลทั้งหมด
   
  ข้อมูลทั้งหมด
  ข้อมูลทั้งหมด
   
       
  ข้อมูลทั้งหมด
   
   
   
   
  นายสมัย อุ่นบุญเรือง
  นายกเทศมนตรีตำบล

  การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
  สาระดีๆจากศาลปกครอง
  สาระดีๆจากศาลปกครอง
  เช็คเมล์
  banner-16966
  banner-16789
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
  ช่องทางร้องทุกข์
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
  ร้องเรียน/ร้องทุกข์
  ดาวน์โหลด
  ชวนชิมชวนช็อป
  ท้องถิ่นจังหวัด
  gfmis สำหรับ อปท.
  e-LAAS เป็นโปรแกรมสำหรับการปฏิบัติงานด้านการคลัง
  ติดต่อเรา
  จัดซื้อ จัดจ้าง