ตำบลหนองอีบุตร  เมืองธรรมะ  พระนักพัฒนา  ป่าอนุรักษ์  เครื่องจักรสานดี  มากมีแหล่งน้ำ  เกษตรกรรมผสมผสาน ผ้าพื้นบ้านหมอนขิด  วิถีชีวิตประชาธิปไตย

 
 
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2565

     

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ปี 2565

     

โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

     วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลหนองอีบุตร จัดโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ กิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2565 โดยนายสมัย  อุ่นบุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลหนองอีบุตร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ

โครงการเข้าพรรษา ปี พ.ศ 2565

     

การลงพื้นที่สอดส่องโครงการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เดือนมิถุนายน 2565

     

การลงพื้นที่สอดส่องโครงการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เดือนมิถุนายน 2565


วันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

     

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันป่าชุมชนแห่งชาติ


12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
นายสมัย อุ่นบุญเรือง
นายกเทศมนตรีตำบล

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
banner-16966
banner-16789
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ช่องทางร้องทุกข์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ดาวน์โหลด
ชวนชิมชวนช็อป
ท้องถิ่นจังหวัด
gfmis สำหรับ อปท.
e-LAAS เป็นโปรแกรมสำหรับการปฏิบัติงานด้านการคลัง
ติดต่อเรา
จัดซื้อ จัดจ้าง