ตำบลหนองอีบุตร  เมืองธรรมะ  พระนักพัฒนา  ป่าอนุรักษ์  เครื่องจักรสานดี  มากมีแหล่งน้ำ  เกษตรกรรมผสมผสาน ผ้าพื้นบ้านหมอนขิด  วิถีชีวิตประชาธิปไตย

 
 
โครงการเข้าพรรษา ปี พ.ศ 2565

 ในวันที่ 12  กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลหนองอีบุตร นำโดย นายสมัย อุ่นบุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลหนองอีบุตร  พร้อมด้วยคณะบริหาร สมาชิกเทศบาลตำบลหนองอีบุตร ผู้นำชุมชน  พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ได้ร่วมจัดกิจกรรมโครงการวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ 2565 ณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองอีบุตร กิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ฯลฯ

 
 
 
 
 
 
 
นายสมัย อุ่นบุญเรือง
นายกเทศมนตรีตำบล

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
banner-16966
banner-16789
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ช่องทางร้องทุกข์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ดาวน์โหลด
ชวนชิมชวนช็อป
ท้องถิ่นจังหวัด
gfmis สำหรับ อปท.
e-LAAS เป็นโปรแกรมสำหรับการปฏิบัติงานด้านการคลัง
ติดต่อเรา
จัดซื้อ จัดจ้าง