ตำบลหนองอีบุตร  เมืองธรรมะ  พระนักพัฒนา  ป่าอนุรักษ์  เครื่องจักรสานดี  มากมีแหล่งน้ำ  เกษตรกรรมผสมผสาน ผ้าพื้นบ้านหมอนขิด  วิถีชีวิตประชาธิปไตย

 
 
ประเภทประกาศ:
วิธีการจัดหา:
ตั้งแต่วันที่:
ถึงวันที่
คำค้นหา:
ลิงก์ที่น่าสนใจ
เรื่อง วันที่
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง กส.ถ.60-004 บ้านนาหัวเมย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองอีบุตร กว้าง 6 เมตร ยาว 564 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,384 ตารางเมตร [07 ก.ค 2022]
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนช่วงปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [09 มี.ค 2022]
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ส่วนราชการกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [04 มี.ค 2022]
ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [04 มี.ค 2022]
ซื้อเทปวัดระยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [05 ม.ค 2022]
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
นายสมัย อุ่นบุญเรือง
นายกเทศมนตรีตำบล

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
banner-16966
banner-16789
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ช่องทางร้องทุกข์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ดาวน์โหลด
ชวนชิมชวนช็อป
ท้องถิ่นจังหวัด
gfmis สำหรับ อปท.
e-LAAS เป็นโปรแกรมสำหรับการปฏิบัติงานด้านการคลัง
ติดต่อเรา
จัดซื้อ จัดจ้าง