ตำบลหนองอีบุตร  เมืองธรรมะ  พระนักพัฒนา  ป่าอนุรักษ์  เครื่องจักรสานดี  มากมีแหล่งน้ำ  เกษตรกรรมผสมผสาน ผ้าพื้นบ้านหมอนขิด  วิถีชีวิตประชาธิปไตย

 
 
           เทศบาลตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้บริการประชาชนที่ต้องการขอรับบริการจากเทศบาล โดยที่ท่านไม่ต้องเดินทางมาเองแต่อย่างใดเป็นการประหยัดเวลาในการเดินทางโดยท่านสามารถพิมพ์ข้อความรายละเอียดลงไปในเอกสารคำร้องเป็นไฟล์ Word ที่แนบมาด้วยนี้ และส่งผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(E-mail) ของเทศบาลตำบลหนองอีบุตร tumbonnongibut@gmail.com  ทางเราจะดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปให้บริการท่านตามเอกสารที่ร้องขอ และขอความร่วมมือท่านให้ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ที่ออกไปปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งด้วย หรือสามารถกรอกแบบคำร้องออนไลน์ขอรับบริการทางเว็ปไซต์ของเทศบาลตำบลหนองอีบุตร (E-Service) ที่ลิ้งค์ หรือ QR code ด้านล่างนี้  https://forms.gle/8vyguQkyTjTPoJhY6


Download File  View File
 
 
 
 
 
นายสมัย อุ่นบุญเรือง
นายกเทศมนตรีตำบล

การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
banner-16966
banner-16789
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ช่องทางร้องทุกข์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ดาวน์โหลด
ชวนชิมชวนช็อป
ท้องถิ่นจังหวัด
gfmis สำหรับ อปท.
e-LAAS เป็นโปรแกรมสำหรับการปฏิบัติงานด้านการคลัง
ติดต่อเรา
จัดซื้อ จัดจ้าง